www.kolej.mazury.pl


23 stycznia 2009 r. Piska manewrówka z Fabryki Sklejka (409Da-502) przeciąga wagony z punktu zdawczo-odbiorczego do macierzystego zakładu.Fot. Paweł Wagner


« Poprzednie zdjÄ™cie     Miniaturki NastÄ™pne zdjÄ™cie »